Change language English Serbian
Photo
Evropski Parlament, govornik na panelu
Evropski Parlament, govornik na panelu "Uloga žena u politici i biznisu", Brisel, 2008.
Konferencija
Konferencija "Srpski biznis i EU integracije", Brisel, 2008.
Konferencija
Konferencija "Srpski biznis i EU integracije", Brisel, 2008.
Konferencija
Konferencija "Srpski biznis i EU integracije", Brisel, 2008.
Konferencija
Konferencija "Srpski biznis i EU integracije", Brisel, 2008.
Komesar za proširenje EU, Oli Ren i šef Delegacije Evropske komisije, Žoze Ljoveras, Beograd, 2009.
Komesar za proširenje EU, Oli Ren i šef Delegacije Evropske komisije, Žoze Ljoveras, Beograd, 2009.
Friends of Europe, Balkanski samit, Brisel, 2008., 2009.
Friends of Europe, Balkanski samit, Brisel, 2008., 2009.
Friends of Europe, Balkanski samit, Brisel, 2008., 2009.
Friends of Europe, Balkanski samit, Brisel, 2008., 2009.
Friends of Europe, Balkanski samit, Brisel, 2008., 2009.
Friends of Europe, Balkanski samit, Brisel, 2008., 2009.
Friends of Europe, Balkanski samit, Brisel, 2008., 2009.
Friends of Europe, Balkanski samit, Brisel, 2008., 2009.
Ekonomski forum, Poljska, 2008.
Ekonomski forum, Poljska, 2008.
Inauguracija Baraka Obame, Vašington, 2009.
Inauguracija Baraka Obame, Vašington, 2009.
Biznis Adria forum, Zagreb, 2008.
Biznis Adria forum, Zagreb, 2008.
Sastanak sa američkim senatorom, Džordž Vojnovilem, Vašington, 2010.
Sastanak sa američkim senatorom, Džordž Vojnovilem, Vašington, 2010.
Poslovni savet za Jugo-istočnu Evropu, godišnji sastanak, 2009.
Poslovni savet za Jugo-istočnu Evropu, godišnji sastanak, 2009.
Komesar za proširenje EU, Oli Ren, Beograd, 2009.
Komesar za proširenje EU, Oli Ren, Beograd, 2009.
Hrvatsko društvo lobista, Zagreb, 2010.
Hrvatsko društvo lobista, Zagreb, 2010.
Dave Wenhold, Predsednik američkog udruženja lobista i Mate Granić, Predsednik Hrvatskog društva lobista, Zagreb, 2010.
Dave Wenhold, Predsednik američkog udruženja lobista i Mate Granić, Predsednik Hrvatskog društva lobista, Zagreb, 2010.
Ekonomski fakultet, Niš, 2009.
Ekonomski fakultet, Niš, 2009.
Ekonomski fakultet, Niš, 2009.
Ekonomski fakultet, Niš, 2009.
Dodela Ordena Sv. Save, Beograd, 2006.
Dodela Ordena Sv. Save, Beograd, 2006.
Media Press Samit 2010, ABC Srbija
Media Press Samit 2010, ABC Srbija
Media Press Samit 2010, ABC Srbija
Media Press Samit 2010, ABC Srbija
Media Press Samit 2010, ABC Srbija
Media Press Samit 2010, ABC Srbija
Institute Ypsilon, Ljubljana, 2011.
Institute Ypsilon, Ljubljana, 2011.
Institute Ypsilon, Ljubljana, 2011.
Institute Ypsilon, Ljubljana, 2011.
Institute Ypsilon, Ljubljana, 2011.
Institute Ypsilon, Ljubljana, 2011.